Gizlilik Politikas─▒

 Gizlilik Politikas─▒

Bu sayfay─▒ kullan─▒larak GÜNE┼? TEL 'e iletilen ki┼?isel bilgilerin kullan─▒lmas─▒, Gizlilik Politikas─▒ bölümünde düzenlenen ko┼?ullar ile mümkün olmaktad─▒r

Gizlilik Prosedürü

Ki┼?isel bilgiler ba┼?l─▒─?─▒ alt─▒nda GÜNE┼? TEL '─▒n yükümlülükleri ve ilkeleri hakk─▒nda bilgi verilmektedir. GÜNE┼? TEL olarak ilgili kurallar─▒n taraf─▒m─▒zca tümü ile eksiksiz bir ┼?ekilde yerine getirilece─?ini teyit etmekteyiz. Böylelikle a┼?a─?─▒da belirtilen ki┼?isel bilgi toplama ilkelerine ba─?l─▒ olarak tüm gayretimizi taraf─▒m─▒zca toplanm─▒┼? olan her türlü bilgiyi ekibimizce al─▒nan s─▒k─▒ güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklama hususunda özen göstermekteyiz Ki┼?isel bilgi toplama ve kullan─▒m─▒n─▒ en aza indirgeyerek, toplanan ki┼?isel bilgileri sadece i┼?lemlerin gerçekle┼?ebilmesi için gerekli olan süre kadar tutmakta, öte yandan size en kaliteli hizmeti sunmaktay─▒z. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarl─▒ oldu─?unu gösterebilen ve standartlar─▒m─▒za uygun olan sitelere ba─?lant─▒lar içermektedir. Ancak ilgili sitelerin içeri─?i ya da gizlilik uygulamalar─▒ndan Serenas sorumlu tutulamaz. 

Ki┼?isel Bilgi Toplama Prosedürü

Web sitemizi kullanarak site arac─▒l─▒─?─▒ ile edinilebilen ki┼?isel bilgilerinizin GÜNE┼? TEL taraf─▒ndan toplanmas─▒ ve kullan─▒lmas─▒n─▒ kabul etmi┼? olmaktas─▒n─▒z.

Ad, soyad, adres gibi bilgileri içeren ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmay─▒p, istemi┼? oldu─?unuz ürün ya da hizmetimize göre de─?i┼?ebilen birtak─▒m ki┼?isel bilgilerinizi vermeniz zorunludur.

Bize i┼?lemlerinizi sürdürebilmemiz için gerekli olan bilgiyi sa─?layamaman─▒z durumu, size vermemiz beklenen hizmeti yerine getiremememize neden olabilir.

 

Sipari┼č Formu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒ Gizlilik Politikas─▒ Site Haritas─▒

© 2013 G├ťNE┼× TEL