Kalite Politikam─▒z

Kalite Politikam─▒z; vizyon ve misyonumuz  do─?rultusunda mü┼?terilerimize ürün ve hizmetlerimizle en üst düzeyde katma de─?erler sunarak, mü┼?teri memnuniyeti için mükemmelli─?i hedefleyen, tüm çal─▒┼?anlar─▒m─▒z─▒n gönüllü ve bilinçli kat─▒l─▒mlar─▒ ile olu┼?turulmu┼? bir "Kalite Yönetim Sistemi"ni kurmak, bu sistemin devaml─▒l─▒─?─▒n─▒ ve sürekli olarak iyile┼?tirilmesini sa─?lamakt─▒r.
Kalite yakla┼?─▒m─▒m─▒za ba─?l─▒ olarak yürütmekte oldu─?umuz faaliyetlerimiz farkl─▒ ulusal ve uluslararas─▒ denetim kurulu┼?lar─▒nca denetlenmi┼?, üretim ve yönetim kalitemiz farkl─▒ belgeler verilmek suretiyle söz konusu kurulu┼?lar taraf─▒ndan onaylanm─▒┼?t─▒r.
Firmam─▒z a┼?a─?─▒daki kalite belgelerine sahip bulunmaktad─▒r :  

TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Eki,

GÜNE┼? TEL ÇEKME SANAY─░ VE T─░CARET A.┼?.; sektörün en güvenilir ve tercih edilir ┼?irketleri aras─▒nda yer almay─▒ hedef edinmi┼?, yönetim ve kalite politikas─▒n─▒ bu do─?rultuda düzenlemi┼?tir. Üretmekte oldu─?umuz ürünlerimizi;
        
- Zaman─▒nda ve uygun maliyetle sunarak ve uluslararas─▒ standartlara uyarak mü┼?teri memnuniyetini sa─?lamak,

- ─░┼?letmemizin tüm süreçlerini, belirlenmi┼? performans kriterlerine göre sistematik bir ┼?ekilde sürekli izleyip, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ula┼?mak üzere kalite yönetim sistemimizin süreklili─?ini sa─?lamak ve geli┼?tirmek,

- Kalite yönetim sistemimizin temel unsuru olan çal─▒┼?anlar─▒m─▒z─▒n geli┼?tirilmesini ve kalite yönetim sistemimize kat─▒l─▒m─▒n─▒ sa─?lamak,

- Hizmetimizin kalitesini ve verimlili─?ini etkileyen unsurlar─▒ geli┼?tirmek üzere üretim, tasar─▒m ve laboratuvar alan─▒ndaki geli┼?meleri takip etmek ve uygulamak,

- Hizmetlerimizi geli┼?tirirken çevre duyarl─▒l─▒─?─▒n─▒ her zaman ön planda bulundurmakt─▒r.

Sipari┼č Formu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒ Gizlilik Politikas─▒ Site Haritas─▒

© 2013 G├ťNE┼× TEL