Kaplama

GALVAN─░Z KAPLAMA Mavi Pasivasyon
Çinko kaplama sonras─▒nda yüzeyde kalan gözle görülmeyen pürüzleri gidermek, kaplaman─▒n malzemeye kazand─▒rd─▒─?─▒ korozyon direncini yükseltmek ve kaplamaya daha güzel bir görünüm kazand─▒rmak için uygulanan pasivasyon türüdür.

GALVAN─░Z KAPLAMA Krom 3 - Mavi (Cr+3)
Üç de─?erlikli mavi pasivasyon; zarars─▒z at─▒klar─▒, yüksek ─▒s─▒l dirençlili─?i, alt─▒ de─?erlikli mavi pasivasyona oranla daha yüksek korozyon direnci ve DIN 50 021 SS standard─▒na uygunlu─?u aç─▒s─▒ndan çinko kaplama sonras─▒ oldukça avantal─▒ pasivasyon ürünüdür.

GALVAN─░Z KAPLAMA Krom 3 - Sar─▒ (Cr+3)
Üç de─?erlikli sar─▒ (janjan) pasivasyon alt─▒ de─?erlikli pasivasyonlara nazaran daha yüksek korozyon mukavemeti sa─?lamakta ayr─▒ca yüksek ─▒s─▒l direnci, çevre ve insan sa─?l─▒─?─▒na zarar vermeyen at─▒k su parametreleri ve DIN 50 021 SS standard─▒na uygunlu─?u ile de tercih edilen pasivasyon türüdür.

GALVAN─░Z KAPLAMA Sar─▒ Pasivasyon
Çinko kaplama sonras─▒nda uyglanan sar─▒ pasivasyon; yüksek korozyon mukavemeti, ho┼? görünümü ve fiyat / performans avantaj─▒ ile oldukça fazla talep edilen pasivasyon türüdür.

GALVAN─░Z KAPLAMA Siyah Pasivasyon
Çinko kaplama üzerine siyah pasivasyon uygulamas─▒yla demir-çelik malzemelerin siyahland─▒r─▒lmas─▒yla hem görünüm hem de korozyon direnci aç─▒s─▒ndan ihtiyaca en üst düzeyde cevap verebilen pasivasyon türüdür.

BAKIR KAPLAMA
Bak─▒r kapl─▒ tellerimiz parlak tellerin bak─▒r çözeltisine dald─▒r─▒lmas─▒ yöntemiyle üretilmektedir. Yüzeydeki bak─▒r oran─▒ yakla┼?─▒k 0.2 mikrondur. Bak─▒r kaplaman─▒n amac─▒ paslanmay─▒ geciktirmek, yüzey kalitesini artt─▒rarak kaplamaya daha uygun ortam haz─▒rlamak ve punta kaynak uygulamalar─▒nda iletkenli─?i artt─▒rmakt─▒r. En yayg─▒n kullan─▒m alan─▒ beyaz e┼?ya sektöründe kondanser üretimi amaçl─▒d─▒r.

FOSFAT KAPLAMA
Fosfatlama prosesi genel olarak ┼?u ┼?ekilde s─▒ralanabilir;

1. Ya─? alma ve temizleme

2. Pas alma ve tufal alma

3.  Aktivasyon

4. Fosfatlama

5. Son i┼?lem (Pasivasyon ya da nötralizasyon)

Her bir i┼?lem banyosu aras─▒nda kimyasal ta┼?─▒n─▒m─▒n─▒ engellemek için durulama banyolar─▒ yer al─▒r. Durulama olmad─▒─?─▒ taktirde, i┼?lem banyolar─▒n─▒n kimyasal içerikleri birbirinden farkl─▒ yap─▒da oldu─?undan, banyo ömürleri k─▒sal─▒r. ┼?artlara göre proses s─▒ralamas─▒ uzat─▒labilir ya da k─▒salt─▒labilir. Örnek olarak, metal yüzeyinde pas söz konusu de─?ilse asitle pas alma i┼?lemine gerek yoktur. Di─?er bir taraftan, baz─▒ basamaklar da birle┼?tirilebilir, fosfatlama ve ya─? alma i┼?lemi ayn─▒ banyoda uygulanabilir.

Birçok fosfatlama sistemleri içinden endüstriyel öneme sahip olanlar ┼?unlard─▒r; çinko fosfat, demir fosfat ve mangan fosfat. Bu fosfatlama tipleri genellikle demir ve çelik yüzeylere, daha az olarak da çinko kapl─▒ (galvaniz) yüzeylere uygulan─▒r. Alüminyum ve magnezyumun fosfatlanmas─▒ ise baz─▒ özel fosfatlama kimyasallar─▒ ile mümkündür. 

Fosfat kaplamalar─▒n yüzeye s─▒k─▒ca ba─?lan─▒p tamamen kaplama yapabilmesi için metal yüzeyin ya─?, pas, tufal ve di─?er kirliliklerden tamamen ar─▒nd─▒r─▒lmas─▒ gerekir. 

Fosfatlama i┼?leminden önceki temizleme, aktivasyon gibi öni┼?lemler fosfat kaplaman─▒n kal─▒nl─▒─?─▒na ve kristal büyüklü─?üne büyük ölçüde etki eder. Bu durum bazen mekanik bazen kimyasal bazen de her iki ┼?ekilde de etkili olabilir.  Alkali ya─? alma, solvent ya─? alma ve asitle temizleme gibi kimyasal öni┼?lemlerin fosfatlamaya etkisi büyüktür. Yüksek alkali ya─? alma kimyasallar─▒ kullan─▒ld─▒─?─▒nda birim alandaki çinko fosfat, demir fosfat ve mangan fosfat kaplama a─?─▒rl─▒klar─▒ daha fazla olmaktad─▒r. Solvent ya─? almalar kullan─▒ld─▒─?─▒nda ise kaplama a─?─▒rl─▒klar─▒ daha az olur ve fosfatlama i┼?lem süreleri de uzar.

Çelik türlerinin çok büyük ço─?unlu─?u fosfatlama için uygundur. Otomotiv endüstrisinde kullan─▒lan çeli─?in tamam─▒ fosfatlanabilir. Özellikle her tür derin çekme i┼?lemine maruz kalan parçalar fosfatlaman─▒n ard─▒ndan boyan─▒r ve korozyon dirençleri test edilir.

Elektro-galvaniz kapl─▒, s─▒cak dald─▒rma galvaniz kapl─▒ ya da bak─▒r ve titanyum içerikli çinko kaplamalar da fosfat kaplanabilir. 

Fosfat kaplamalar─▒n rengi aç─▒k gri renkten koyu siyah renge kadar de─?i┼?kenlik gösterir. Galvaniz yüzeylerdeki çinko fosfat kaplamalar çelik yüzeylerdekine göre çok daha aç─▒k renktedir. Fe+2 yo─?unlu─?u, çeli─?in fosfatlanmas─▒nda kullan─▒lan banyoda daha fazla bulundu─?undan, kaplama rengi daha koyudur. Mangan fosfatlama ile siyaha yak─▒n en koyu kaplamalar elde edilir.

 
 

 

Sipari┼č Formu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒ Gizlilik Politikas─▒ Site Haritas─▒

© 2013 G├ťNE┼× TEL