Kullan─▒m Ko┼?ullar─▒

GÜNE┼? TEL Web Sitesi Kullan─▒m Ko┼?ullar─▒

Bu sayfay─▒ kullan─▒larak GÜNE┼? TEL 'e iletilen ki┼?isel bilgilerin kullan─▒lmas─▒, Gizlilik Politikas─▒ bölümünde düzenlenen ko┼?ullar ile mümkün olmaktad─▒r

GÜNE┼? TEL Web Sitesi’ni ziyaret etti─?iniz için te┼?ekkür ederiz. 

Bu web sitesinin sahibi GÜNE┼? TEL ÇEKME VE TRANSM─░SYON SANAY─░ VE T─░CARET LTD.┼?T─░..’ne ait olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullan─▒m ve tasarruf yetkisi GÜNE┼? TEL ’a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullan─▒m ko┼?ullar─▒n─▒ dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullan─▒m ve sözle┼?me kurallar─▒n─▒ kabul etmi┼? oluyorsunuz.

1.GÜNE┼? TEL , sözle┼?me ┼?artlar─▒ da dahil olmak üzere, site ve site uzant─▒lar─▒nda mevcut her tür ko┼?ulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaks─▒z─▒n de─?i┼?tirme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. De─?i┼?iklikler sitede yay─▒m an─▒nda yürürlü─?e girer.

2. ─░┼?bu siteye girilmesi veya sitenin kullan─▒lmas─▒ sonucunda ortaya ç─▒kabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlar─▒na tabi olup, ihtilaflar─▒n çözümünde ─░stanbul Mahkemeleri münhas─▒ran yetkilidir.GÜNE┼? TEL ’─▒n kullan─▒c─▒n─▒n bulundu─?u ülkede dava açma hakk─▒ sakl─▒d─▒r.

3. GÜNE┼? TEL web sitesinde mevcut olan bilgilerin do─?ruluk ve güncelli─?ini sürekli ┼?ekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinal─▒ çal─▒┼?maya ra─?men, web sayfalar─▒ndaki bilgiler fiili de─?i┼?ikliklerin gerisinde kalabilir. GÜNE┼? TEL ’─▒n web sitesinde bulaca─?─▒n─▒z materyal ve bilgiler siteye verildi─?i anda sunulmu┼?tur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu aras─▒nda farkl─▒l─▒k olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelli─?i, do─?rulu─?u,┼?artlar─▒, kalitesi, performans─▒, pazarlanabilirli─?i, belli bir amaca uygunlu─?u ve GÜNE┼? TEL ’─▒n WEB sayfas─▒nda yer alan ve bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmayan, bunlarla ba─?lant─▒l─▒ veya ba─?─▒ms─▒z di─?er bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile taml─▒─?─▒ hakk─▒nda herhangi bir sarih ya da z─▒mni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktad─▒r.

 

Sipari┼č Formu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒ Gizlilik Politikas─▒ Site Haritas─▒

© 2013 G├ťNE┼× TEL