Sosyal Sorumluluk

GÜNE┼? TEL ÇEKME SANAY─░ VE T─░CARET A.┼?. tüm süreçlerde; insan sa─?l─▒─?─▒na ve çevreye zararl─▒ malzeme kullan─▒m─▒n─▒ azaltmak, zararlar─▒n─▒ kontrol alt─▒na alarak iyile┼?tirmelerde bulunarak,
Do─?al kaynaklar─▒ verimli kullanmak ve geri dönü┼?ümlerini sa─?layarak,
Ülke ekonomisine vergi ödeyerek (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Emlak Vergisi vb.) ve fonlarla (SSK ve ─░┼?sizlik Sigortas─▒ Primleri vb.) katk─▒da bulunarak,
Yak─▒n çevrede ya┼?ayanlara öncelik vererek istihdama katk─▒da bulunarak,
Yerel Yönetim ve Resmi Kurulu┼?lar ile sürekli ve devaml─▒ iyi ili┼?kiler içinde olmak,
─░hracat yolu ile ülkemize döviz girdisi sa─?layarak,
Üniversite ve Meslek Lisesi ö─?rencilerine staj imkân─▒ sa─?layarak e─?itime katk─▒da bulunarak,
Çe┼?itli özel ve resmi kurulu┼?lar─▒n istatistiki ve ara┼?t─▒rma amaçl─▒ anket çal─▒┼?malar─▒na do─?ru cevaplar vererek çal─▒┼?malara katk─▒da bulunarak (D─░E, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odalar─▒ vb.)
Topluma, ekonomiye, çal─▒┼?anlar─▒na, mü┼?terilerine, tedarikçilerine ve devletine kar┼?─▒ sosyal sorumluluk görevlerini tüm üstün çabalar─▒yla yerine getirmektedir.
 

Sipari┼č Formu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒ Gizlilik Politikas─▒ Site Haritas─▒

© 2013 G├ťNE┼× TEL