» END?STRİYEL YAYLIK TEL

Endüstriyel alanda statik veya dinamik yay yapımında kullanılmaktadır.
Beyaz e?ya, otomotiv ve makine endüstrisi olmak üzere birçok sanayi dalında kullanılan endüstriyel yay imalatı için üretilmektedir.

 

MALZEME   Yüksek karbonlu teller
ÜRÜN STANDARDI   TS 2500 EN 10270
KALİTE /HAMMADDE STANDARDI   TS 2348 EN 10016
SO?UK ÇEKME    
TEL ÇAPI Ø 1.50 mm -   8.00 mm
KANGAL A?IRLI?I kg 10 kg to 2000 kg
ÇEKME MUKAVEMETİ N/mm2 Mü?teri iste?ine göre… SL (A), SM (B), DM (B)
YÜZEY KALİTESİ   Ürünler mü?teri isteklerine do?rultusunda elektro galvaniz, fosfat ve bakır kaplanabilmektedir.
KULLANIM ALANLARI   Beyaz e?ya, tekstil, mutfak ve banyo aksesuarları, market rafı, ürün te?hir stand,ızgara, soba üreticileri….
Çekme dayanımı Statik Dinamik
Dü?ük çekme dayanımı SL -
Orta çekme dayanımı SM DM
Yüksek çekme dayanımı SH D
Özel uygulamalar için, bir ba?ka çekme dayanımı üzerinde anla?maya varılabilir.