KALİTE KONTROL

 • ANASAYFA
 • Kalite Yönetimi
 • Kalite Kontrol Mekanik Laboratuarı

KALİTE KONTROL MEKANİK LABORATUARI

Kalite Kontrol Mekanik Laboratuarlarımızda yapılan muayene, test ve ölçüm işlemleri, tel çekme üretim prosesimizde üretilen yarı mamul tel ürünlerin resme uygunluk ve eğrilik kontrolleri ile başlamaktadır.

Kontroller sonucunda yapılan değerlendirmeler ile uygunluğu belirlenen tel ve tel mamuller, üretimimizde son mamul haline getirilmekte ve tekrar bir dizi mekanik ve boyutsal kontrol işlemlerinden geçirilmektedir.

Ürünlerimiz üzerinde gerçekleştirdiğimiz muayene, test ve ölçüm işlemlerini kısaca özetlersek;

 • Birim ağırlık kontrolleri,
 • Akma ve Çekme mukavemeti değerlerinin ölçülmesi,
 • Tel ölçümleri (kalınlığı, uçları),
 • % Uzama ölçümleri,
 • Çubuk kesit yüzeyi kontrolleri,
 • Ovallik kontrolleri (düz mamuller için),
 • Punta dayanıklılık (Darbe Testi)
 • Sertlik Ölçümleri,
 • Upset Test (Civatalık (Coldheading) kalite için),
 • Cycling Testi (Deformasyon Testi),

Ürünlerimiz ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm muayene, test ve ölçüm işlemlerinden elde edilen veriler, istatistiksel Kalite Kontrolü yapılarak değerlendirilmektedir.

Test ve ölçüm cihazlarımız;

 • Elektronik tip ve vernier tip kumpaslar,
 • Mikrometreler,
 • Açı ölçme cihazları,
 • Çelik cetvel ve şeritmetreler

Mekanik Laboratuarımızda kullanılan tüm muayene, test ve ölçüm cihazlarımız Kalibrasyon Sertifikalı olup, kalibrasyon işlemleri ulusal ve uluslar arası yeterliliğe sahip Dış Kalibrasyon Laboratuarları tarafından ve periyodik olarak yaptırılmaktadır.


Tüm hakları Güneş Tel’e a ittir.

2021  © GÜNEŞ TEL